PASTURE - SUMMER SEASON ANNUALS : PENNISETUM : PENNISETUM : BABALA

BABALA

Aangepas by meeste grondsoorte. Verkies goed gedreineerde gronde. Verdra sandgronde. Minimum grondtemperatuur van 18°C voor vestiging. Droogteverdaagsaam. Blousuurvry.

BABALA

Adapted to most soil types. Prefers well-drained soils. Tolerate sandy soils. Minimum soil temperature of 18°C before establishment. Drought tolerant. Prussic acid free.

General Characteristics

© Limagrain Zaad South Africa 2020