CULTIVAR AREA RECOMMENDATIONS

  • The varieties SC 403, SC 411, SC 709, SC 719, SC 727 are recommended for silage in the areas highlighted above especially in the KZN region.
  • The variety SC 633 has had some success in traditional grain markets especially in the mechanized maize areas

  • Die kultivars SC 403, SC 411, SC 709, SC 719, SC 727 word aanbeveel vir kuilvoer in die gebiede soos aangedui, veral in die KZN streek.
  • Die kultivar SC 633 is reeds met welslae aangeplant in die kommersiële graan mark.

© Limagrain Zaad South Africa 2020