SILAGE: NEW SC 719

Lang groeiseisoen

Behaal deurlopend goeie opbrengste met n wye gebiedsaanpassing. Die eerste keuse vir kuilvoer, beskik oor ʼn uistekende graanverhouding.

Late Season

Consistently high yielder with a wide regional adaptation. First choice maize hybrid for sillage with a high grain to chaff ratio.

Cultivar area recommendations

  • Weste Droëland lae potensiaal / West dryland low potential

  • Weste Droëland hoër potensiaa / West dryland higher potential

  • Weste Watertafel / West Water table

  • Sentraal / Central

  • KZN en/and Oos / East Griqualand for silage

General Characteristics
© Limagrain Zaad South Africa 2020